Historien om Bua

Bua i Hvittensandveien 11 (tidligere Fjellgata 11) på Steinsnes har en lang og variert historie. Eiendommen har hatt atskillige eiere siden både selve huset i Fjellgata og bua på den andre siden av veien ble oppført i 1878.

I dag er det møbeltapetserer Birger Andresen som eier det hele, og bua har de siste 36 årene blitt en institusjon som er kjent langt ut over Steinsnes og Østre Halsen.

Birger har mer enn 50 års erfaring som møbeltapetserer. Dette bildet er fra åpningsåret 1986 da han flyttet inn i Bua.
Tidligere både utedo med egen inngang og båtbyggeri

Bua har en lang historie, og før Birger inntok den med sitt møbeltapetsereri vet vi at det blant annet har vært et malerverksted, en kiosk for badegjester (drevet av Birgers mormor og mor), en garasje, et hønsehus, en utedo med egen inngang, bryggerhus, en vedbod, et kaninhus, et båtbyggeri og til å slynge honning, bare for å nevne noe.

Kort opphold på Øya

Birger Andresen – verksted for stoppede møbler – har eksistert i lokalene siden 3. mars 1986 med unntak av en kort periode i 1999 etter en brann i lokalene. Da måtte Birger ha et midlertidig opphold i et lokale på Øya, nærmere Larvik sentrum.

Bred kundemasse

Fortsatt er det privatkunder som utgjør størstedelen av kundemassen, men oppdragene til Bua er varierte, og både offentlige institusjoner og bedrifter har sett hvilke muligheter det ligger i å bruke kunnskapene og evnene en av de få møbeltapetsererne i distriktet kan tilby, og fortsatt dukker møbeltapetsereren opp i lokalavisa og noen ganger også i riksdekkende medier, som her hvor han snakker om å gi gamle møbler nytt liv.

Bua i all sin prakt

Teksten på denne siden er hentet fra jubileumsskriftet “Bua 1878-2021”, ført i pennen av Roger Sørdahl, med senere bidrag fra Svein Andresen, Thomas Andresen og Birger Andresen, og bearbeidet og forkortet for å passe til dette nettstedet.